Почистване със сух лед Ремонт и реставрация на автомобили Хранително-вкусова промишленост Машини и оборудване Ремонт и реставрация на сгради Полиграфия Енергетика

За фирмата

Айс Бласт Сървиз развива своята дейност от края на 2009-та година. Нашата цел е предоставянето на професионална услуга- отстраняване на широк спектър от замърсявания чрез бластиране със сух лед. Този иновативен метод има безспорни предимства пред традиционните средства за почистване и е подходящ за употреба в различни сфери на индустрията, строителството и реставрацията на сгради, техника, превозни средства и др.

Инвестирали сме в модерно ново оборудване от водещи европейски фирми, за да постигнем отлични резултати в нашата дейност.

За метода

  • ПРЕДИМСТВА
  • СУХ ЛЕД
  • ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
  • ПРИЛОЖЕНИЯ

Почистването се извършва без употреба на опасни за здравето и околната среда химикали, разтворители и абразиви.
Методът позволява отстраняването на широк спектър замърсявания без да се наранява почистваната повърхност.
В сравнение с бластирането с пясък и други абразивни медии, при този метод не се образуват допълнителни остатъчни продукти.
Бластирането със сух лед е пожаробезопасен и екологично чист процес.
По-бързо и щателно почистване включително на труднодостъпни места.
Драстично се съкращава времето за спиране на производството, което допринася за по-добри финансови резултати.
Няма нужда от ангажирането на многоброен персонал, който да почиства с конвенционални средства.
В редица случаи не е необходим демонтаж на оборудването, което не налага настройка в последствие и спестява време.
Почистването може да се извърши на място без нужда от транспортиране на оборудването до специализирана база.
При бластирането със сух лед няма опасност от повреждане на почиствания обект поради контакт с вода.

Сух лед (Dry ice)

сух лед

Сухият лед, използван за бластиране, представлява малки гранули (пелети) въглероден диоксид в твърдо агрегатно състояние с диаметър 3мм и температура -78 С градуса. Под въздействието на енергия (топлина или енергията от удар в повърхност), сухият лед сублимира (преминава директно в газообразно състояние). Сухият лед е инертен, не гори, не съдържа вода и не провежда електрически ток. По скалата на Мох твърдостта на сухия лед е около 1.5-2.5

схема на бластиране със сух лед

Гранулите сух лед се изстрелват през дюза с голяма скорост към повърхността на замърсения обект посредством сгъстен въздух с налягане от 2.5 до 11 бара в зависимост от настройката и твърдостта на замърсяването.

Слоят замърсяване се отстранява благодарение на действието на три ефекта: термичен, кинетичен и сублимационен.

Кинетичен ефект
Скоростта и масата на пелетите сух лед генерират кинетична енергия, която се трансформира в абразивна сила в процеса на бластиране.

Термичен ефект
Поради внезапното локално изстудяване, температурните разлики предизвикват силни термални напрежения и връзката между слоя замърсяване и субстрата отслабва значително.

Сублимационен ефект
Температурният трансфер между повърхността на субстрата и студените пелети предизвиква мигновена сублимация на сухия лед. Обемът на всяка гранула сух лед рязко се увеличава до 800 пъти и микро експлозиите ефективно спомагат за премахване на замърсяването.

Бластирането със сух лед намира успешно приложение в:

Енергетика и електрооборудване

Хранително-вкусова промишленост

Ремонт и реставрация на сгради и паметници

Ремонт и реставрация на автомобили и транспортна техника

Производство на пластмасови и гумени изделия

Химическа и фармацефтична индустрия

Машиностроене и металургия

Полиграфия

Индустриално почистване

Отстраняване на следи от пожари

Други